Cennik

Cennik opłat za korzystanie z basenu krytego w Wólce Rokickiej

 1. Bilety jednorazowe, za 1 godzinę zegarową:
  • normalny – 12,00 zł, za każdą kolejną rozpoczętą minutę – 0,20 zł;
  • ulgowy – 8,00 zł, za każdą kolejną rozpoczętą minutę – 0,13 zł.
 2. Karnety
  • 50,00 zł uprawnia do korzystania z usług na kwotę 60,00 zł, ważny 2 miesiące;
  • 100,00 zł uprawnia do korzystania z usług na kwotę 130,00 zł, ważny 4 miesiące;
  • 300,00 zł uprawnia do korzystania z usług na kwotę 420,00 zł, ważny 12 miesięcy;
  • do opłat określonych w lit. a-c doliczana jest jednorazowa opłata w wysokości  10,00 zł;
  • karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni;
  • na jeden karnet może wejść kilka osób;
  • karnetem można rozliczyć pobyt mieszany (normalny i ulgowy).
 3. Wejścia zbiorowe dla grup zorganizowanych, za 1 godzinę zegarową:
  • grupy od 15 do 30 osób – 11,00 zł za osobę;
  • grupy powyżej 31 osób – 10,00 zł za osobę;
  • grupy dzieci lub młodzieży szkolnej (minimalna liczebność grupy to 6 osób) – 6,00 zł za osobę.
 4. Za wynajem 1 toru na basenie sportowym na czas 60 minut – 80,00 zł maksymalnie dla 8 osób.
 5. Za wynajem basenu sportowego na czas 60 minut – 320,00 zł.
 6. Za korzystanie z sauny za pierwsze 10 minut 3,00 zł, za każdą następną rozpoczętą  minutę 0,30 zł.
 7. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30,00 zł.
 8. Rezerwacja obiektu basenu krytego za 1 godzinę zegarową:

a) strefy basenowej – 450,00 zł;

b) strefy basenowej ze strefą saun – 650,00 zł.

W dniach od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. bilety jednorazowe dla mieszkańców gminy Lubartów – 20% taniej!

Uprawnionymi do korzystania z biletów i karnetów ulgowych są:

 1. dzieci oraz młodzież od 3 do 18 lat;
 2. młodzież ucząca się do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;
 3. emeryci i renciści za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki;
 4. posiadacze Karty Dużej Rodziny;
 5. osoby niepełnosprawne za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności;

Uprawnionymi do wejścia bez opłat są:

 1. dzieci w wieku do 3 lat, obowiązkowo w pieluchomajtkach, pod opieką osoby pełnoletniej, która opłaca wstęp zgodnie z cennikiem;
 2. opiekun osoby posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności;
 3. opiekun zorganizowanych grup szkolnych;